Arbeidsongevallen

artsenverzekering.be

Arbeidsongevallen

 

Wettelijk verplichte verzekering:

 

Als bedrijfsleider bent u wettelijk verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten van zodra

u personeel in dienst hebt die onderworpen zijn aan RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid), maar ook voor bijvoorbeeld jobstudenten die niet aan RSZ onderworpen zijn.

 

 

Waarborgen:

 

Wanneer een werknemer een ongeval heeft op de werkvloer of op de weg van en naar het werk zorgt de verplichte arbeidsongevallenverzekering voor:

 

- een vergoeding voor de medische kosten

- een dagvergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid

- een rente in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid of overlijden

 

De Arbeidsongevallenverzekering vergoedt werknemers die slachtoffer zijn van een arbeidsongeval volgens de wet op arbeidsongevallen van 10 april 1971.

 

 

Aanvullende waarborgen:

 

Waarborg ‘Excedent’:

 

Deze waarborg verzekert uw werknemers met een bezoldiging boven het wettelijk maximum.

 

Waarborg ‘Privé-leven’:

 

Deze waarborg verzekert uw werknemers tegen een ongeval voor en na hun beroepsactiviteit.

 

 

Verzekering Huispersoneel:

 

Waarborg 'Huispersoneel':

 

Met de verzekering Huispersoneel verzekert uw klant niet alleen arbeidsongevallen van bezoldigd personeel, maar ook van iedereen die een handje toesteekt zonder vergoeding, zogenaamde vriendendiensten.

 

Enkele voorbeelden:

 

- de poetsvrouw valt van een ladder en breekt haar arm

- de tuinman kwetst zich aan een tuinschaar

- een vriend loopt een rugletsel op wanneer hij komt helpen verhuizen