Auto

artsenverzekering.be

Auto

 

De verplichte BA autoverzekering:

 

Wie en wat is verzekerd?

 

Als u een auto gaat verzekeren, denkt u in de eerste plaats aan de autoverzekering die uw burgerlijke aansprakelijkheid dekt. Deze verzekering is wettelijk verplicht voor elk motorrijtuig dat op de openbare weg komt en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen. Ze vergoedt de schade die u of iemand anders door het gebruik van een motorrijtuig aan anderen kan toebrengen. Ook indien u een aanhangwagen bezit of in gebruik neemt, let u er best op dat ook die verzekerd is, zelfs als hij losgekoppeld is.

 

 

De aanvullende verzekeringen:

 

Wat is een omniumverzekering?

 

Naast de verplichte BA Autoverzekering, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) moet worden gedekt bij het gebruik van een motorvoertuig op de openbare weg, kan de consument andere dekkingen afsluiten naar keuze.

 

De verschillende dekkingen die kunnen onderschreven worden zijn:

 

- De materiële of eigen schade aan het voertuig

- Brand en Diefstal

- Glasbreuk, Natuurelementen en Aanrijding door dieren

 

Diverse systemen zijn mogelijk zowel op het vlak van waardebehoud als van vrijstelling (vaste vrijstelling of Engelse vrijstelling).

 

De mini-omnium:

 

Er kan ook geopteerd worden voor een mini-omnium of mini-casco, waarbij enkel de waarborgen Brand, Diefstal, Glasbreuk, Natuurelementen en Aanrijding door dieren worden bedoeld. Uiteraard kunnen op de markt naargelang de verzekeraar verschillende formules worden aangeboden.

 

Nog andere aanvullende waarborgen buiten de omniumverzekering:

 

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

 

- Individuele ongevallen (De bestuurdersverzekering)

- Rechtsbijstand

 

Kosteloze Uitbreidingen:

 

Bijstand Na Ongeval in België en Buitenland:

 

- Waarschuwen van de hulpdiensten indien nodig

- Slepen van het voertuig naar een garage van Uw keuze

- Terugkeer naar huis of voortzetting van de rit

- Mobiliteitsgarantie met huurwagen gedurende 24u volgende op het schadegeval

 

Onbezoldigd vervoer van patiënten en de schade die zij veroorzaken aan Uw wagen.