Beroepsaansprakelijkheid

artsenverzekering.be

Beroepsaansprakelijkheid

 

Uw aansprakelijkheid verzekeren als "intellectueel dienstverlener" is onontbeerlijk. Veel verzekeraars bieden hier geen oplossingen voor en bij die verzekeraars die Uw beroepsaansprakelijkheid wel wensen te verzekeren, zijn er zeer grote verschillen.

 

Doel van een aansprakelijkheidsverzekering?

 

- Bescherming tegen aansprakelijkheidsvorderingen

- Bescherming van het persoonlijk vermogen van verzekerde en diens erfgenamen

- Is een waarborg voor de verzekerde en de schadelijder.Deze laatste kan er bij een schadefeit op rekenen dat aansprakelijke partij voldoende solvabel is om schade te vergoeden.

 

Civielrechtelijke aansprakelijkheid

 

Hieronder vallen de:

 

- Buitencontractuele aansprakelijkheid

- op basis van Art.1382 e.v. BW

- 3 kernvoorwaarden: fout/nalatigheid, schade en oorzakelijk verband tussen fout en schade

 

- Contractuele aansprakelijkheid / beroepsaansprakelijkheid

- Niet- of foute uitvoering van een bepaling in de overeenkomst, verzuimen, verkeerd handelen, foutief inlichten…

- Intellectuele beroepen (artsen, advocaten, architecten, verzekeringsmakelaars, boekhouders,…)

- “Beroepsfouten”

 

Dekking in de tijd

 

De Wet voorziet een periode van 20 jaar voor elke medische handeling, ook wanneer U als arts (zelfstandige of in loondienst):

- uw activiteit stopzet

- u verandert van verzorginstelling, werkgever (dus dikwijls ook van verzekeraar als ziekenhuis of werkgever een groepspolis heeft afgesloten.

- u met pensioen gaat.

- u overlijdt (aansprakelijkheid gaat over op erfgenamen).

 

Het komt er dus op neer om de juiste polis te kiezen. Er zijn diverse verzekeringssystemen:

- Fact occurence: alle handelingen tijdens de looptijd van het contract

- Loss occurence: schade die zich voordoet tijdens de looptijd van het contract

- Claims made: schade die zich voordoet tijdens en waarbij ook de schade-eis wordt ingediend tijdens de looptijd van het contract.