Brand

artsenverzekering.be

Brand

 

De brandverzekering wordt ook wel de woningverzekering genoemd. Dat komt omdat ze veel meer omvat dan alleen een dekking tegen brand.

 

De woningverzekering vangt de gevolgen op van schade aan uw woning en de inhoud ervan. Hoewel de dekking brand centraal blijft staan in de woningverzekering is ook andere schade aan uw woning en de inhoud ervan gedekt. Bovendien dekt deze verzekering ook uw burgerlijke aansprakelijkheid wanneer uw woning en inboedel schade zouden berokkenen aan anderen. Denk bijvoorbeeld maar aan een losgekomen dakpan.

 

Als eigenaar van een gebouw heeft U (uzelf of uw vennootschap) een rechtstreeks financieel belang bij het behoud van uw woonst, kabinet of appartement.

 

Ook als huurder kan uw aansprakelijkheid bij brand ingeroepen worden.

 

Om een financiƫle kater te vermijden is het aangeraden om een degelijke brandpolis af te sluiten, zowel voor het gebouw als voor uw inhoud.

 

Er zijn drie soorten dekkingen in de woningverzekering:

 

- De basisdekkingen: dit is de dekking van de materiƫle schade die de woningverzekering biedt.

- De aanvullende dekkingen: dit is de extra vergoeding die de verzekeraar biedt wanneer er een schadegeval is. Als u bij hem een verzekering aangaat, geniet u automatisch van deze aanvullende dekkingen.

- De optionele of facultatieve dekkingen: deze dekkingen kunt u zelf extra afsluiten, bijvoorbeeld een dekking tegen diefstal.

 

 

Basiswaarborgen:

- Brand,

- Ontploffing,

- Blikseminslag,

- Aanrijding door voertuigen,

- Schade aan onroerend Goed door Vandalisme,

- Inwerking van elektriciteit,

- Waterschade,

- Stormschade,

- Glasbraak en

- Natuurrampen (wet. Verplicht)

 

Uitbreidingen aan Uw polis:

- Diefstal (zelfs op diefstal Uw persoon bij agressie)

- Wedersamenstelling van beschadigde of verloren medische Gegevens (Boeken, Archief of Digitaal)

- Geneesmiddelen in een koelinstallatie

- Uw PC in gebruik voor Uw beroepsactiviteit

- Waardepapieren in Uw praktijk