Gewaarborgd Inkomen

artsenverzekering.be

Gewaarborgd inkomen

 

Een verzekering gewaarborgd inkomen biedt een inkomensgarantie in geval van arbeidsongeschiktheid. Het is mogelijk om een dergelijke verzekering aan te gaan tot de pensioenleeftijd of, indien u dat wenst, voor een bepaalde, beperkte periode.

 

U kan zelf een verzekering gewaarborgd inkomen aangaan, als alleenstaand contract of in kader van een VAPZ, Riziv-contract of IPT, maar het kan ook dat uw werkgever een contract heeft voor zijn personeel.

 

Voor wie?

 

Wie een gewaarborgd inkomen wil voor het geval hij (een deel van) zijn inkomen zou verliezen als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Anders gezegd, deze verzekering geldt niet voor mensen die geen beroepsinkomen hebben, zoals een huisman of -vrouw of een rentenier.

 

Wat keert de verzekeraar uit?

 

U ontvangt een bedrag dat uw vervangingsinkomen aanvult. Als u gedurende een jaar niet meer kan gaan werken bijvoorbeeld, is het het ziekenfonds dat u vanaf de tweede maand van arbeidsongeschiktheid een uitkering geeft (arbeidsongeschiktheidsuitkering). Deze uitkering ligt (vaak heel wat) lager dan uw eigen loon. En vanaf het twee jaar krijgt u een invaliditeitsuitkering van het ziekenfonds.

 

Voor een zelfstandige dient u rekening te houden met volgende bedragen (bedragen op 1/9/2013):

- Primaire ongeschiktheid

- gerechtigde met gezinslast : 53.99 EUR

- alleenstaande gerechtigde : 40.81 EUR

- samenwonende gerechtigde : 33.13 EUR

- Invaliditeit (zonder stopzetting bedrijf/activiteit)

- gerechtigde met gezinslast : 53.99 EUR

- alleenstaande gerechtigde : 40.81 EUR

- samenwonende gerechtigde : 33.13 EUR

 

Op dat moment komt de verzekering gewaarborgd inkomen tussen door een bedrag uit te keren dat de uitkering van het ziekenfonds aanvult, desgewenst tot het niveau van het inkomen dat u gewend bent. Zo kunt u een levensstandaard behouden die meer overeenkomt met uw huidige inkomen.

 

Wanneer keert de verzekeraar uit?

 

Na een ongeval of een enstige ziekte die ervoor zorgt dat u niet meer kan werken gedurende een lange periode, of zelfs voor de rest van uw carrière, keert de verzekeraar een rente uit.

 

De verzekering gewaarborgd inkomen berekent de rente op basis van fysiologische en/of economische ogeschiktheid:

 

- Een fysiologische ongeschiktheid baseert zich enkel en alleen op de lichamelijke ongeschiktheid.

- Een economische ongeschiktheid houdt rekening met de impact op de uitoefening van uw werk. Als een chirurg een vinger verliest, weegt dat zwaarder door dan wanneer een callcenter-medewerker een vinger verliest. Maar men moet wel rekening houden met de mogelijkheden tot professionele heroriëntering.

 

Als de ongeschiktheid zich onder een bepaalde grens bevindt, komt de verzekering niet tussen. Deze grens staat vermeld in het verzekeringscontract.

 

Sommige verzekeraars maken gebruik van een carenstijd. Dat is eigenlijk een vorm van franchise maar dan uitgedrukt in tijd. Het is de periode na een verzekerd ongeval of invaliditeit waarin de verzekeraar geen uitkering betaalt. Wanneer er bijvoorbeeld een carenstijd van 30 dagen voorzien is, komt de verzekeraar pas tussen vanaf de 31ste dag na het ongeval.