Hospitalisatie

artsenverzekering.be

Hospitalisatie

 

De hospitalisatieverzekering vergoedt de kosten van een verblijf in het ziekenhuis en een aantal andere kosten.

 

Deze verzekering maakt deel uit van de aanvullende ziektekostenverzekeringen omdat ze de kosten helemaal of gedeeltelijk betaalt die de patiƫnt normaal zelf zou moeten betalen nadat de verplichte ziekteverzekering van het ziekenfonds is tussengekomen.

 

Vrijstelling (franchise)

 

In de meeste gevallen is er een vrijstelling of franchise voorzien. Dat wil zeggen dat u als verzekerde zelf een deel van de kosten moet dragen. Deze vrijstelling is doorgaans per jaar en per verzekerde persoon.

 

 

Welke formules zijn er?

 

Individueel of collectief

 

Een hospitalisatieverzekering kunt u op individuele basis aangaan of via uw werkgever. De meerderheid van de Belgische werknemers genieten van de bescherming van een aanvullende hospitalisatieverzekering via hun werkgever.

 

Als u collectief verzekerd bent, dus via de werkgever, wordt u opgenomen in een verzekering die het personeel dekt, zonder verder onderscheid op basis van leeftijd of gezondheid te maken. Een ander voordeel is dat de werkgever de premie vaak deels of volledig voor zijn rekening neemt. De hospitalisatieverzekering wordt zo een niet te onderschatten extralegaal voordeel.

 

 

Bijkomende uitbreidingen

 

De basisdekking hospitalisatie kan ook uitgebreid worden met waarborgen voor:

- ambulante kosten, dwz interventie na tussenkomst van de mutualiteit voor consultaties, medicatie,..

- tandzorgen.

 

Kosten waarvoor het ziekenfonds niet tussenkomst worden slechts gedeeltelijk terugbetaald.