Pensioen

artsenverzekering.be

Pensioen

 

RIZIV-contract

 

Doelgroep

 

Dokters, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten die geconventioneerd zijn, kunnen via hun RIZIV-tegemoetkoming op een eenvoudige en fiscaalvriendelijke manier een aanvullend pensioen opbouwen, en zorgen voor een overlijdenskapitaal of een vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid. Bovendien genieten zij op die manier ook solidariteitsprestaties.

 

Voorwaarden om de RIZIV-tussenkomst te ontvangen

• De zorgverstrekker moet (geheel of gedeeltelijk) geconventioneerd zijn

• Hij moet jaarlijks een aanvraag tot tussenkomst indienen bij het RIZIV

◦ Met gebruik van het gepaste formulier

◦ Met respect van de toegemeten tijdsperiode

• Hij moet een effectieve activiteit uitvoeren in het kader van de wet betreffende de verplichte verzekering gezondheidszorgen

 

Waarborgen op maat

• Comfortabel aanvullend pensioen

◦ Aantrekkelijk rendement

◦ Fiscaal voordelig regime

◦ Volledig gefinancierd door RIZIV

• Aanvullende waarborgen

◦ Minimumkapitaal of aanvullend kapitaal overlijden

◦ Een vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid

•Solidariteitsprestaties

◦ Financiering: 10 % van elke RIZIV-tussenkomst

◦ Invaliditeit: verdere financiering van pensioenopbouw door AG Insurance tijdens de periode van invaliditeit (arbeidsongeschiktheid die langer dan 1 jaar duurt)

◦ Moederschap: bijkomende storting van 15 % van RIZIV-tussenkomst, aangewend voor pensioenopbouw, op RIZIV-contract

◦ Overlijden: overlevingsrente voor de begunstigde bij overlijden vóór 60 jaar en dat

gedurende 10 jaar

Flexibel

• Keuze uit 2 performante spaarformules

◦ Gewaarborgde rentevoet (2 %) + mogelijke winstdeling

◦ Kapitaalswaarborg (0 %) + mogelijke winstdeling

• Mogelijkheid om op elk moment de begunstigde(n), de dekking overlijden of arbeidsongeschiktheid aan te passen

 

 

VAPZ / IPT

 

Bent u niet geconventionneerd of werkt u via een eigen vennootschap, dan is het mogelijk om aan pensioenopbouw te doen via een VAPZ (Vrij Aanvullend Pensieoen voor Zelfstandigen) of via een IPT (Individuele Pensioen Toezegging) vanuit uw vennootschap.

 

Contacteer ons voor een oplossing op maat!