Rechtsbijstand

artsenverzekering.be

Rechtsbijstand

 

Wat is de rechtsbijstandsverzekering?

 

Een rechtsbijstandsverzekering is er in de eerste plaats om uw rechten te kennen en als dat nodig is die rechten zoals in de polis bepaald ook te verdedigen.

 

Welke formules bestaan er?

 

RB-verzekering die samenhangt met een andere polis:

 

De rechtsbijstandsverzekering kan gesloten worden ter aanvulling van andere verzekeringsdekkingen, bijvoorbeeld de verzekering BA-privéleven (ook “familiale verzekering” genoemd), de woningverzekering, de BA-autoverzekering of de verzekering “hulpverlening” (dikwijls ook “bijstandsverzekering” genoemd).

 

In dat geval geldt de rechtsbijstandsverzekering alleen voor geschillen met betrekking tot de dekking waarmee ze samenhangt. Zo geldt de dekking van de rechtsbijstandsverzekering “auto” alleen voor geschillen in verband met uw voertuig (verkeersongeval, of afhankelijk van hoe ruim de onderschreven waarborgen zijn : contractueel geschil betreffend het voertuig, …).

 

 

Op zichzelf staande RB-verzekering:

 

De rechtsbijstandsverzekering kan ook los van enige andere verzekeringsdekking gesloten worden.

 

De domeinen die de rechtsbijstandsverzekering dekt, zijn dan ruimer dan wanneer ze samenhangt met een andere verzekeringspolis. Die domeinen verschillen naargelang van de door u gekozen polis: consumentenproblemen, geschillen in verband met het arbeidsrecht, betreffende een gebouw, met de fiscus, …

 

Bovendien is het voordeel van dergelijke autonome polis dat u beroep kunt doen op de ervaring van een gespecialiseerde en onafhankelijke rechtsbijstandsverzekeraar, die enkel uw rechten dient te vrijwaren.